Autoškola - Srednja tehnička prometna škola Split

VOZAČKI ISPITI

B kategorija

Motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača;
motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim
vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750kg.
Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa vaća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.;

– minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.

C kategorija

C – motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F,
čija je najveća dopuštena masa veća od 7.500 kg

– minimalna starosna dob za kategoriju C je 21 godina

D kategorija

D – motorna vozila za prijevoz više od osam putnika uz vozača,
motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati
s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg

– minimalna starosna dob za kategoriju D je 21 godina

Autoškola - Srednja tehnička prometna škola Split